از ایده تا اجرا

معماران انگلیسی این کار را برای اتریوم ساختمان فرشته لندن طراحی کرده اند که یک مکان فوق العاده رویایی برای نشستن است. ۲۲ متر ارتفاع دارد و از نوعی آلیاژ خاص کربن ساخته شده است.
مبلمان شهری
ایده اصلی این طرح، همچنانکه در تصویر مشاهده میکنید روغنی است که از یک قاشق می چکد، قاشق همان محل نشیمن است و روغن امتداد سازه ای طرح.

مبلمان شهری