آبنما

تابلوی امام

طراحی تابلوی امام خمینی (ره)
تابلوی امام خمینی (ره)

تابلو شهداء

طرح تابلو شهدا به صورت نیمه محراب با طرح دوازده گل بر روی پایه اصلی و یک گل بزرگ بر روی باکس که روی پایه اصلی قرار دارد مشخص میباشد که به هنگام روشن نمودن چراغ های داخلی نور ساطع شده از بیرون تمامی اشکال گلکاری مشخص میباشد
تابلو شهداء

طرح ثبت شده در سازمان ثبت اسناد

آبنما

آبنما المانی است که در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود که صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای آن می تواند به فضا محیط حال و هوای متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید.آبنما ها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب آنها فقط در حد تبخیر است.آبنماها در دو نوع پیش ساخته (جهت داخل منازل) و غیر پیش ساخته (جهت فضای باز) عرضه می گردند. آبنما های پیش ساخته معمولا از جنس فایبر گلاس یا سنگ هستند.آبنما و استخر یکی از ضروری ترین عناصر ایجاد باغ و فضای سبز می باشند آبشارها و جویبارهای طبیعی همیشه برای مردم جذابیت خاصی داشته‌اند.

www.sabzinenama.ir

www.sabzinenama.ir